Jdi na obsah Jdi na menu
 


Anglický plnokrevník

Obrazek

Anglický plnokrevník vznikl v 17. a 18. století v Anglii, aby uspokojil vášeň šlechty a králů pro dostihy.Během posledních dvou století rostla obliba dostihů plnokrevníků a plemeno se stalo rázem nevýznamějším z celé světové populace koní. Přispělo ke zlepšení vzhledu a pohybu, ale především ke zvýšení rychlosti, bojovnosti a psychické odolonsti mnoha plemen. Tyto vlastnosti jsou důsledkem upevněné dědičnosti dosažené pečlivým výběrem chovu.

Historie plnokrevníka se zakládá na křížení arabských klisen a 3 orientálních hřebcích : Berley Turc, Darley Arabian a Godolphin Barb.

Berley Turc

Obrazek

Když se koncem 17. století výbojní Turci při svých taženích povážlivě blízko evropskému středu - až v Uhrách, vytáhly proti nim i anglické oddíly - a s nimi i jistý kapitán Robert Belrey. Při obléhání města Vídně se mu podařil skutečně husarský kousek : propílžil se do Tureckého tábora, mezi pruhovanými tábory objevil uvaziště koní a ukořistil, o čem už dávno snil : krásného orientálního hřebce. Přivlastnil si ho a pojmenoval Berley Turc. Vraník se projevil jako mimořádně bystré a rychlé zvíře, zejména když v jedné bitvě zachránil svému pánovi život, a to doslova o vlásek. Válečné zásluhy hřebce pak ocenil tím, že ho zařadil na poněkud klidnější a příjemnější působiště - do chovu v Durhamu mezi královské klisny. V jeho linii pokračoval Jigg a jeho syn Herold, narozený roku 1758, od něhož pocházejí koně jako Tourbillon a Tetrach. Potomci tohoto koně zvítězili nejméně v tisíci dostizích.

Darley Arabian

Obrazek

Druhý hřebec byl potomkem nejcennějších Mohamedových klisen Ku-hai-lan.Narodil se roku 1702 a získal jej lord od šejka Mirzy v Damašku výměnou za zbran. Úskočný šejk si však výměnu záhy rozmyslel a požadoval nádherného čtyřletka zpátky. A protože Darley Arabův požadavek odmítl. Mirza reagoval po svém : jednoduše nařídil zabít každého, kdo se jen pokusí vyvézt koně ze země. Darleyho námořníci za tiché měsíční noci ovázali zvířeti kopyta látkou, vyvedli ho na pobřeží, opatrně ho naložili na podpalubí nritské plachetnice a zvedli kotvu...Ráno pobíhali Mirzovi hlídky zmateně po břehu a bezmocně stříleli do vzduchu.Loď s hřebcem, nyní pojmenovaným Darley Arabian, byla již však daleko na moři...Rozlícený mirza napsal královně Anně (ta mimo jiné založila závodiště v Ascotu, další středisko dostihové slávy) žádost o bezpodmínečné vrácení koně. Ta, místo aby žádosti vyhověla, požehnala novému plemeníkovi ve své stáji. Tento kůň byl ze všek tří plemeníků nejůhlednější a měřil 152 cm. Jeho syn z klisny Betty Leedes - Flying Children, byl prvním velkým koněm, který zvítězil v Newmarketu. Jeho vlastní bratr, Barlett´s Children, splodil Squirta, jehož potomek byl Markse, otec Eclipse, který nebyl nikdy poražen. Eclipse založil druhou linii, od které se odvozují i některé výnamné linie dvacátého století.

Godophin Barb

Obrazek

Třetí hřebec se jmenoval Godolphin Barb a původem byl Berber narozený kolem roku 1724 patrně v Jemenu. Jeho životní cesta byla klikatá, plná nejasností a absurdit, avšak s osudově šťastnou náhodou. Do evropy se dostal pod jménem Bu Sham (Nepravý) jako dar francouzskému panovníkovi Ludvíku XV. U dvora si s ním příliš nevěděli rady, v módě tehdy byli elegantní andaluští a neapolští koně, mezi kterými  Bu Sham svou postavou vskutku nevynikal. A tak hřebce, poněkud malého a nepříliš pohledného, odprodali pařížskému obchodníkovi. Kůň pak tahal po městě káru s vodou. Surové zacházení, hlad a zanedbalost z něj udělaly zlé a zchátralé zvíře - v takovém stavu se hnědák dostal do rukou pokoutných handlířů - za směšnou částku ho tenkrát koupil jistý Coke a převezl do Anglie. V první hospodě ho však propil, uhradil Bu Shamem útratu. I hostinský se nevábného koně rád zbavil, jakmile našel zájemce. Tak šel Bu Sham z ruky do ruky. Nakonec se ocitl ve stáji pro vysloužilé koně lorda Godolphina. Svou kariéru plemenného koně zahájil kuriózním způsobem : hřebec Hobgoblin (pravnuk Darelye Arabiana) nechtěl připustit klisnu Roxanu, podkoní ji tedy potají připustil Godolphin Barbem. Ze spojení se narodil hřebeček Lath, který se rychle projevil jako absoulutní favorit na dostihové dráze. Podkoní přiznal jeho pravdivý původ - potěšený Lord pak Bu Shama poctil svým jménem. S královskými klisnami zplodil vyjímečné, avšak ne příliš početné potomstvo - byl už přece jenom starý a poznamenaný pohnutým osudem. Dalším synem Godolphon Barba byl Cade. Ten se stal otcem Matchema, narozeného r. 1748, který je zakladatelem třetí linie. Ačkoliv některé z těchto linií již neexistují, pocházejí z nich významní plemeníci jako Curwen Bay Barb nebo Unknown Arabian, hřebec po zakladatelské klisně Old Bald Peg, k němož lze vystopovat rodokmen plnokrevníků 20 století miliony vztahů.

Popis a charakteristika :

A1/1 je nejrychlejší kůň na světě, vynikající stavby a velké výkonnosti. Od arabů se hlavně liší rovným profilem. Chod je nízký, úsporný a dlouhý. Je to typický dostihový a sportovní kůň, vyžadující intenzivní péči a dokonalý výcvik. Je to zvíře živé, odvážné, ale mnohdy obtížně ovladatelné a poměrně nesnášenilvé. Pochopitelně, jeho agrasivní povaha je předpokladem úspěchů na závodní dráze.

Obrazek

Průměrná výška plnokervníka je 157 cm v kouhoutku, ovšem to není určující. Závodní koně bývají vyšší od 165 do 175 cm, sprinteři naopak menší, okolo 160 cm. Hackové dokonce pod 145 cm. Obvod hrudi je mohutný,což mu umožňuje maximální rozpětí plic, velmi důležité pro dostihového koně. Důležitá je kvalita nohou a kopyt, která mohou být trochu ploší.  Hmotnost koně bývá 500 - 600 kg. Krk je dlouhý, půvabný a nízko nasazený, hlava delší, užší, ušlechtilá, živého výrazu bez náznaku masitosti žuchev. Barva srsti není důležitá, převládají však hnědáci, ryzáci, bělouši jsou vzácnější, ale zato se velmi čatso vyskytují různé bílé znaky.

Obrazek

Povaha

Anglický plnokrevník  je velmi svérázný, dá se říct, že každý z nich je osobností. Má také své rozmary a často prosazuje svou vůli. Vůči lidem nejsou plnokrevníci příliš přátelští, vyžadují odborný přístup a nezřídka bývají nervózní. Jejich povaha je zcela podřízená účelu, jsou to koně časně vyspívající, musí být co nejdříve schopni výcviku, protože již DVOULETÍ běhají dostihy!

Obrazek

Využití a sport

Je to výhradně sportovní kůň, používaný k dostihům, převážně rovinným. Pro své vynikající vlastnosti byli plnokrevníci využíváni k získávání jiných sportovních nebo pracovních plemen. Tak vznikl například anglický polokrevník, kůň vyšší a těžší nežli anglický plnokrevník.Podílel se i na vzniku angloaraba, hispano-araba, amerického klusáka, amerického jezdeckého koně a dokonce i českého teplokrevníka. Výborným sportovním koněm,který patří mezi naglické plnokervníky, je i kůň Kinského.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář